Vinařice obnova vodovodu

Typ

vodovody a kanalizace

Klient

Vodárny Kladno-Mělník a.s.

Realizace

2015 - 2015

Cena [tis. Kč]

7 339 Kč

vodovod PE 100 SDR 11 d 160,d110,d90, d63 v celkové délce 1309,7 m

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.