Kamerová inspekce kanalizace

Ceník služeb pro rok 2018

(ceny jsou bez DPH)

kamerová inspekce

jednorázová kontrola nebo při rozsahu sítí do 100 bm

1200,-Kč/hod

100 - 200m

50,-Kč/bm

200 -1000m

40,-Kč/bm

nad 1000m

smluvní cena

kontroly nové stavby před kolaudací či předáním

35,-Kč/bm

pořízení videozáznamu včetně nosiče CD/DVD

v ceně inspekce

dopravné

16,-Kč/km

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.