Rakovník - ČOV

Typ

Sanace betonových konstrukcí

Klient

RAVOS s.r.o. Rakovník

Realizace

2011 - 2011

Cena [tis. Kč]

360 Kč

Betonová pojezdová plocha dosazovací nádrže

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.