Vinařice kanalizace a ČOV

Typ

vodovody a kanalizace

Klient

Obec Vinařice

Realizace

2014 - 2015

gravitační kanalizace UR2 DN 300,250 v délce 7616m ČS1-3, výtlak DN 80,50 v délce 557 m m

 

 

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.