Opěrná zeď Martinického potoka Jesenice

Typ

rybníky, vodní toky

Klient

O.Ú. Jesenice u Sedlčan

Realizace

2006 - 2006

Cena [tis. Kč]

2 131 Kč

Oprava opěrné zdi z gabionů

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.