Žežice VaK

Typ

vodovody a kanalizace

Klient

Město Příbram

Realizace

2009 - 2009

Cena [tis. Kč]

2 843 Kč

kanalizace K2 DN 250 v délce 237,50 m

vodovod PE 100 v délce 305 m

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.