Sedlčany-jihozápad II

Typ

vodovody a kanalizace

Klient

MěÚ Sedlčany

Realizace

2008 - 2009

Cena [tis. Kč]

1 555 Kč

kanalizace PVC DN 300, l = 328 m

vodovod PE 80, l = 180 m

 

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.