Dolní Břežany-vodovodní přivaděč

Typ

vodovody a kanalizace

Klient

Sdružení Břežany

Realizace

2013 - 2013

Cena [tis. Kč]

3 756 Kč

vodovodní přivaděč PE d 225 v délce 948 m

propojení do vodojemu

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.