Suchodol kanalizace a ČOV

Typ

vodovody a kanalizace

Klient

Obec Suchodol

Realizace

2006 - 2008

Cena [tis. Kč]

15 628 Kč

Kanalizace PVC a PP, DN 300, 250, 200 , celková délka 2 963 m

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.