Vojkov-splašková kanalizace

Typ

vodovody a kanalizace

Klient

Obec Vojkov

Realizace

2015 - 2015

Cena [tis. Kč]

19 794 Kč

gravitační kanalizace PP DN 250,200 v délce 2608,5 m

tlaková kanalizace DN 40 v délce 648m, ČS1-3

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.