Solenice-intenzifikace ČOV

Typ

ČOV, úpravny vody

Klient

Obec Solenice

Realizace

2014 - 2015

Cena [tis. Kč]

7 746 Kč

stavební úpravy a sanace ČOV, dodávka a montáž nové technologie

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.