Inženýrské objekty VVC DOOSAN Dobříš

Typ

vodovody a kanalizace

Klient

PKS stavby a.s. Žďár nad Sázavou

Realizace

2013 - 2014

Cena [tis. Kč]

3 491 Kč

kanalizace PP,PVC DN800,400,300,250,200,150,125 v celkové délce 1700m

vodovod PE d 160,140,125,110,90 v celkové délce 400 m

vsakovací krechty 2x65m3

(bez zemních prací)

V letech 2011 – 2013 získala firma z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ podporu v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Na základě III. výzvy „ ICT v podnicích" byl zpracován projekt Efektivní IS ve firmě NOVADUS, který umožnil implementaci nového ERP systému pro sjednocení ekonomické agendy a zlepšení kvality plánování výrobních procesů. Rovněž v rámci tohoto projektu došlo k doplnění kvalitnějším HW a v neposlední řadě i k vytvoření těchto webových stránek.